فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

پرورش گل سرخ یا گل رز

تاریخچه شناخت و کشت رز درنوشته جات مختلف به 400 سال پیش از میلاد برمی گردد گل رز درایران نیزاز قدیم وجود داشته است رزایرانی (Persian rose) دارای زیبائی خاصی است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل