فایل های دسته بندی طرح کارآفرینی - صفحه 1

فرآوری گیاهان دارویی

نکات لازم در بهره برداری گیاهان دارویی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل كشت ديم گياهان دارويي و گل محمدي

ايران رويشگاه اصلي بسياري از گونه‌هاي دارويي با ارزش مي باشد. اين گونه‌ها در شرايط طبيعي و با بارندگي مختصر، موادموثره نسبتا بالايي توليد مي كنند كه مي تواند با كشت اصولي آنها افزايش يابد و از اين رهگذر توليدات گياهان دارويي، مصرف داخلي و صادرات آن افزايش يابد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل