فایل های دسته بندی زیست - صفحه 1

تاثیر افزایش جمعیت بر محیط زیست

تاثیر افزایش جمعیت بر محیط زیست

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزيابی آثار توسعه بر محيط زيست

جايگاه ارزيابی اثرات در فرايند برنامه ريزی و مديريت محيط زيست

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل