فایل های دسته بندی طب سنتی - صفحه 1

گیاه خاک شیر

گیاهی علفی به بلندی حدود 80 سانتی متر قسمت پائین دارای پوششی از کرک و بالای گیاه بدون کرک و در بعضی موارد تمام گیاه بدون کرک است برگها دارای بریدگیهای عمیق 3-2 بار تقسیم شده است. گلهای آن زرد رنگ است. میوه خورجین درازی می باشد به طول 35-15 میلی متر و...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گیاهان دارویی همدان

تنوع گياهی و پراكنش گياهان دارویی استان همدان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گیاهان دارویی

آشنایی با انواع گیاهان دارویی و خواص آن ها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل