فایل های دسته بندی عمومی و متفرقه - صفحه 1

کتاب جملاتی ارزشمند از بزرگان جهان

کتاب جملاتی ارزشمند از بزرگان جهان تألیف علی سیمائی، سخنانی پندآموز و تأثیرگذار برای خوشبختی و موفقیت در زندگی است. بزرگان تاریخ جملات بی‌نظیری برای راهنمایی انسان‌ها گفته‌اند که بخشی از آن‌ها در این اثر گردآوری شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی

بازاریابی بر پایه آموزش استوار است: بازاریابی در هر کشور به سطح تمدن مادی کشورها، فرهنگ کشورها و پذیرش تکنولوژی جدید توسط مصرف کننده بستگی دارد. در کشورهای پیش رفته صنعتی رویکرد استفاده از اسکناس پلاستیکی و کارت اعتباری و رویکردهایی که در این زمی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل