فایل های دسته بندی تاریخ - صفحه 1

فرقه های شیعه (جلد چهارم)

کتاب فرقه‌های شیعه (جلد چهارم) حاصل سال‌ها تحقیقات و پژوهش آرتا رحیمی است که در 5 فصل به مباحث متنوعی پیرامون حوزه‌ی تاریخ اسلام می‌پردازد، از جمله: 1- آشنایی اجمالی با فرقه های شیعه، 2- معرفی دو علم اصول فقه و تاریخ اصول، 3- پیدایش و تأسیس علم اصول،...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل