فایل های دسته بندی موسیقی - صفحه 1

موسیقی ترکمن

اقوام مختلف سبکهای موسیقی مختلفی دارند .قوم ترکمن نیز بعنوان یکی از اقوام ایرانی دارای سبکهای مختلف موسیقی است که با مطالعه میدانی و کتابخانه ای به تشریح آن پرداخته ایم که مقامات و انواع آن در موسیقی ترکمن ، نقش پیام رسانی موسیقی ترکمن، شیوه و شکلهای...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل