فایل های دسته بندی روانشناسی-علوم تربیتی - صفحه 1

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب پرورش مهارت‌های شناختی و خلاق کودک

کتاب پرورش مهارت‌های شناختی و خلاق کودک از دروس پایۀ دوازدهم رشته‌ی تربیت کودک فنی و حرفه‌ای است و به آموزش مباحثی از قبیل: پرورش توانمندی‌های شناختی کودک، پرورش حواس کودک، پرورش شناخت کودک از محیط طبیعی، پرورش کودک برای درک مفاهیم ریاضی و توسعه ویژگی‌های تفکر خلاق کودک می‌پردازد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب بیشعوری

راهنمای علمی شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ بشریت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روانشناسی رشد کودک

تاليف و اقتباس: سید محمد حسینیان آقاملكی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل