فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

مقاله تحلیل اقتصادی مسئولیت کیفری دولت در عرصه محیط زیست

مقاله تحلیل اقتصادی مسئولیت کیفری دولت در عرصه محیط زیست

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق مدنی ایران

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عق...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل