فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

استراتژی های بازاریابی وفروش در شرایط بحران

استراتژی های بازاریابی وفروش در شرایط بحران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفاهیم مدیریت بازار

آشنایی با مفاهیم و استراتژی های مدیریت بازار

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل