فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

بیو شیمی به زبان ساده

کتاب بیوشیمی به زبان ساده نوشته‌ی ملیکا ملک آرا، به مطالعه‌ی شیمیایی موجودات زنده یا زیست شیمی می‌پردازد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل