فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

تاثیر افزایش جمعیت بر محیط زیست

تاثیر افزایش جمعیت بر محیط زیست

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزيابی آثار توسعه بر محيط زيست

جايگاه ارزيابی اثرات در فرايند برنامه ريزی و مديريت محيط زيست

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خطرات مواد شيميايی

آشنايی با مواد شيميايی مصرفی در پالايشگاه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل