فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش بازیگری در هشتاد روز

کتاب آموزش بازیگری در هشتاد روز نوشته شهروز مرکباتی لنگرودی به آموزش اولیه و مقدماتی بازیگری پرداخته، که امروزه مخاطب زیادی پیدا کرده است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل