فایل های دسته بندی پاورپوینت - صفحه 1

مقاله تفاوت اضطراب با استرس

مقاله تفاوت اضطراب با استرس؛ اضطراب عبارت است از يک احساس منتشر، ناخوشايند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمينان، درماندگی و بر‌انگيختگی فيزيولوژی است.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار

پاورپوینت مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار - بنام خدا 1 2 مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار 3 فهرست بحران نرم افزار مفهوم مهندسی تعريف مهندسی ن...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمایه داری 1

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمایه داری 1 - مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري "فيزيوكرات‌ها" در او...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داری

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داری - مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري "فيزيوكرات‌ها" در اواي...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقابله با فشار روانی، مقاومت در برابر فشار گروه همسال ارتباط موثر و تصمیم گیری

پاورپوینت مقابله با فشار روانی, مقاومت در برابر فشار گروه همسال ارتباط موثر و تصمیم گیری - بنام خدا مهارتهای مقابله با فشار روانی، مقاومت در برا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفهوم ارتباطات

پاورپوینت مفهوم ارتباطات - بنام خدا مفهوم ارتباطات ارتباطات معادل واژه communications ) ميباشد ( . ارتباطات يك فرايند اجتماعي و دو طرفه است كه...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر

پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر - بنام خدا 1 2 مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر (Zero – knowledge) 3 مقدمه یک اثبات‌کننده ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معیارهای انتخاب عنوان پژوهش

پاورپوینت معیارهای انتخاب عنوان پژوهش - بنام خدا معیارهای انتخاب عنوان پژوهش 1- مناسبت (اولویت داشتن ) (وسعت بالاتر – حوزه کاری) 2- اجتناب از ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان - بنام دانای توانا معماری فناوری اطلاعات در سازمان مقدمه : در سال 1996 قانونی با عنوان کلینگر کوهن ت...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی